Онлайнаар зайнаас шийдэе

Анхбаяр

Info

Founder CEO

Анхбаяр нь анх энэхүү ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд хэрэглэгч төвтэйгээр чиглэн ажилладаг. Хэрэглэгчийн сэтгэл ханамж болон санхүүг урдчилан таамаглан шийдвэр гаргадаг. Таньд илүү хэрэгтэй үнэ цэнтэй мэдээ мэдээллийг хүргэхэд гол учир бий. Таньд амжилт хүсье.

Skill

Ур чадвар
89%
Марктинг
75%
Санхүү
90%
Дизайн
80%